Eska Rock Spółka Akcyjna#

ESKA ROCK S.A.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 526-102-61-88, REGON: 011118859

kapitał zakładowy 2 850 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000128273

Kontakt:

ESKA ROCK S.A.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516-47-03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

eskarocksa.pl

Akcjonariusze:

Time S.A., N-Teq Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zbigniew Benbenek, Emilia Zakrzewska, Andrzej Porębiak

Zarząd Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

ESKA ROCK S.A. jest nadawcą programów:

 • Radia VOX FM Białystok - 88,6 FM

 • Radia VOX FM Gdańsk - 104,4 FM

 • Radia VOX FM Gdynia - 105,6 FM

 • Radia VOX FM Katowice - 95,5 FM

 • Radia VOX FM Kielce - 95,5 FM

 • Radia VOX FM Koszalin - 95,4 FM

 • Radia VOX FM Lublin - 106,1 FM

 • Radia VOX FM Kraków - 107,0 FM

 • Radia VOX FM Łódź - 97,9 FM

 • Radia VOX FM Olsztyn - 94,7 FM

 • Radia VOX FM Płock - 90,4 FM

 • Radia VOX FM Szczecin - 95,7 FM

 • Radia VOX FM Rzeszów - 97,1 FM

 • Radia VOX FM Siedlce - 91,3 FM

 • Radia VOX FM Warszawa - 104,4 FM

 • Radia VOX FM Wrocław - 101,5 FM

 • Radia VOX FM Zielona Góra - 95,3 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym ESKA ROCK S.A. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – ESKA ROCK S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.